Nowe zastosowania

Pożyczka gotówkowa znalazła także nowe zastosowanie. Można mianowicie zaciągnąć kredyt na zapłatę podatku dochodowego. Oferta taka kierowana jest do np. do osób, które uzyskiwały dochody w kilku miejscach, w związku z czym ich zsumowane dochody przekraczają pierwszy, a niekiedy również drugi próg podatkowy.

Uregulowanie podatku czeka też tych, którzy zarobili na rynku kapitałowym (giełda). Nie ma tutaj zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, trzeba więc całość zapłacić jednorazowo w czasie rocznych rozliczeń finansowych. Jeżeli na taki wydatek zabraknie nam gotówki, można zwrócić się do swojego urzędu skarbowego o odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenia tej płatności na raty.

Ordynacja podatkowa daje US taką możliwość i może on - na wniosek podatnika - wydać taką decyzję. Należy pamiętać, że wniosek musi być złożony przed upływem terminu rozliczenia należności podatkowych, czyli przed końcem kwietnia. Jeżeli jednak urząd nie uzna argumentacji podatnika, bądź też nie wystąpi on o taką ulgę, nie pozostaje wtedy nic innego jak zapłata należnego podatku w przepisowym terminie.

Banki w takich sytuacjach wychodzą naprzeciw potrzebom klientów, proponując oferty specjalnie (jak zapewniają same banki) na takie okazje. Przykładem może być propozycja kredytu celowego (wyłącznie na uregulowanie podatku) MultiBanku z oprocentowaniem w przedziale 11,5 do 12,5 %. Minusem tej oferty jest minimalna kwota kredytu wynosząca 3 tys. zł. Można również skorzystać z pożyczki gotówkowej udzielanej na podstawie zeznania podatkowego. Taką ofertę przedstawiają m. in.: Getin Bank, DB Kredyt, ING Bank Śląski.

Warto wiedzieć, że pożyczkę tego typu można wykorzystać także na inny cel - zeznanie podatkowe PIT może zastępować tutaj zaświadczenie o zarobkach. Jednak podatkowe oferty banków nie ograniczają się do kredytów/pożyczek gotówkowych. Przykładem może być karta kredytowa Banku Millennium, której posiadacz może uregulować należność podatkową (nie mniej niż 300 zł) kartą a płatność tą rozłożyć na raty - których może być 5 lub 10.

Oprocentowanie wynosi tutaj niecałe 13 %. Naturalnie nie ma przeszkód, aby na zapłatę podatku wziąć zwykłą pożyczkę gotówkową. Warto zatem porównywać różne propozycje, warianty i rozglądać się także za promocyjnymi ofertami banków.