Wybór banku

Analizowanie ofert pożyczek gotówkowych warto zacząć od banku, w którym mamy rachunek osobisty - oferta dla stałych klientów przeważnie jest korzystniejsza (bank przecież nie chce stracić klienta). Rzeczywiste oprocentowanie (uwzględniające opłaty i prowizje) kredytów gotówkowych zaczyna się od ok. 13 % (propozycja Banku Millennium dla stałych klientów).

Maksymalna wysokość kredytów gotówkowych zawiera się w przedziale od 20 tys. zł do nawet 150 tys. zł (Alior Bank). Kredyty gotówkowe są udzielane przeważnie na okres nie dłuższy niż 7 - 8 lat. Czasem klienci narzekają na to, że bank reklamuje się tym, iż nie wymaga zabezpieczeń a później każe wykupić ubezpieczenie kredytu, co wpływa na koszt pożyczki.

Pamiętajmy jednak, że w czasie kryzysu polisy ubezpieczeniowe na wypadek utraty pracy lub innych nieszczęśliwych zdarzeń (czasowa niezdolność do pracy, choroba) mogą się przydać, bo ryzyko wystąpienia problemów ze spłatą istnieje zawsze. Ubezpieczyciel może nas wtedy wspomóc przez pewien czas w kwestii spłaty zadłużenia. Poza tym ten rodzaj zabezpieczenia jest bardzo wygodny dla klienta - jego koszt jest nieznaczny, umożliwia natomiast szybkie i bezproblemowe uzyskanie kredytu/pożyczki gotówkowej bez konieczności szukania poręczycieli (o których dziś bardzo trudno).

Większość banków rozpatrując wnioski kredytowe, prosi o dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem oraz zaświadczenie o zarobkach. Niewielkie kredyty/pożyczki często można uzyskać w ogóle bez zaświadczenia o dochodach. Przykładem może być Santander Consumer Bank, który wymaga dokumentów potwierdzających dochody tylko wtedy, gdy pożycza więcej niż 5 tys. zł. Z kolei Allianz Bank i Eurobank udzielają kredytu do 30 tys. zł na podstawie dowodu osobistego, zaś Invest-Bank przyzna do 15 tys. zł na oświadczenie.

Jeżeli chodzi o zgodę współmałżonka na zaciągnięcie kredytu/pożyczki gotówkowej, to większość instytucji finansowych wymaga jej, ale przeważnie dotyczy to pożyczek powyżej 5 tys. zł.

Banki wprowadzają także liczne ułatwienia zarówno przy zaciąganiu kredytu, jak też przy jego spłacie.

Istnieje np. możliwość wyboru terminu spłaty, zaś spłacane raty mogą być równe lub malejące. Zabezpieczeniem kredytu/pożyczki gotówkowej jest zwykle weksel in blanco, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (windykacyjnej - rzecz jasna!), polisa ubezpieczeniowa, poręczenie osób trzecich.