Karta obciążeniowa

Karta obciążeniowa również umożliwia korzystanie z pieniędzy, których nie posiada się w danym momencie na rachunku bankowym. K. obciążeniowa różni się od kredytowej tym, że działa na zasadzie odroczonej płatności w stosunku do chwili zakupu, tzn. nie występuje konieczność zaciągnięcia kredytu. Konto posiadacza tej karty obciążane jest wykorzystanymi środkami (razem z prowizjami) dopiero na koniec określonego w umowie okresu rozliczeniowego (zwykle miesięcznego).

Nieterminowe regulowanie należności skutkuje naliczaniem odsetek zgodnie z warunkami określonymi w umowie. K. obciążeniowa jest atrakcyjna głównie dla ludzi nieposiadających w danej chwili środków na koncie, lecz mających pewność, iż w dniu rozliczenia transakcji odpowiednia ilość pieniędzy tam się znajdzie.