Centra informacyjne

W UE jest otwartych w przybliżeniu 400 Centrów Informacji o Funduszach, w Rzeczpospolitej polskiej działają w 19 miastach: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Jeleniej Górze, Katowicach, Kielcach, Legnicy, Lublinie, Miliczu, Olsztynie, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Poznaniu, Słupsku, Wrocławiu, Zamościu i Zielonej Górze.

Celem Jednostek Informacyjnych Europe Direct jest propagowanie wiedzy o UE przez organizację przeszkoleń, debat, wykładów otwartych oraz dodatkowo udzielanie odpowiedzi na pytania połączone z zagadnieniami unijnymi, przyjmowanie uwag i opinii.

Prowadzone są poprzez szkoły wyższe, izby rolnicze, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Za sprawne działalność Jednostek Informacyjnych odpowiadają Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.