Polskie obligacje

Obligacje najczęściej występujące na polskim rynku to:

obligacje skarbowe - emitowane przez Skarb Państwa,

• obligacje gminne (komunalne) - emitowane przez gminy lub ich związki,

• obligacje spółek - emitentami mogą być spółki, banki, korporacje, itp.

Emisja obligacji wspiera pozyskaniu kapitału. Skarb Kraju stosuje obligacje na potrzeby opłacania deficytu budżetowego, dla gmin jest to sposób na finansowanie inwestycji powszechnej użyteczności zaś przedsiębiorstwa najczęściej potrzebują środków na rozwój.

Obligacje Skarbu Kraju proponowane w dystrybucji grupują się na dwie grupy.

Obligacje oszczędnościowe

Obligacje oszczędnościowe - do znalezienia tylko dla osób fizycznych. Mają okazję zostać przedmiotem obrotu w branży wtórnym nieregulowanym w drodze umowy dystrybucji też darowizny. Nie są notowane na GPW. Emitowane są co trzydzieści dni oraz do znalezienia za każdym razem w stawce równej wartości nominalnej (100zł). O. oszczędnościowe mogą zostać dwu-, cztero- oraz dziesięcioletnie.

Obligacje rynkowe

Obligacje rynkowe - do uzyskania dla ludzi fizycznych oraz prawnych jak oraz dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (z wyjątkiem podmiotów finansowych, firm akcyjnych oraz firm z o.o.). Podlegają obrotowi na GPW, mamy sposobność nimi handlować także na rynku wtórnym nieregulowanym na bazie umów odsprzedaży czy darowizny. O. rynkowe oferuje się w trzymiesięcznych emisjach po dziennej stawce odsprzedaży równej stawce emisji zwiększonej o wartość odsetek przypadających na pewien każdy dzień odsprzedaży. O. rynkowe mogą być trzy- oraz pięcioletnie.