Historia i podstawowe informacje

Początki giełd sięgają późnego średniowiecza.Najwcześniejszym obiektem obrotu giełdowego były pieniądze bite poprzez różne ówczesne mennice.

Jednakże prawdziwy rozkwit nowożytnych giełd nastąpił wspólnie z pojawieniem się papierów dłużnych oraz udziałów w spółkach, nazywanych później akcjami. Postęp ten (wzrost obrotów, nowe dokumenty wartościowe w obrocie) trwa do tej pory.

Z teraz istniejących giełd, najstarsze posiadają spersonalizowane początki w XVII stuleciu w Londynie, Amsterdamie oraz Zurychu.  Wysoce znaczącą g. towarową w tym okresie czasu była też giełda japońska w Kioto.

Z punktu widzenia wielkości obrotu na giełdach dokumentów wartościowych, duże znaczenie posiadają obligacje. Jednak jako miernik koniunktury gospodarczej i obiekt zainteresowania społecznego, rzecz jasna przewyższają je akcje. Akcje pojawiły się na większą skalę pierwszy raz na rynku w Londynie. Miały wtenczas nader specyficzną formę; były to mianowicie kawałki przekrojonego wzdłuż kijka (ang. stock).

W średniowieczu udział we wspólnym przedsięwzięciu dokumentowany był poprzez otrzymanie takiej aktualnie szczapki. O ile po złożeniu pasowały one do siebie, to należało uznać, że wszyscy ludzie ich posiadacze są faktycznymi współudziałowcami.  Choć nadzwyczajnie szybko zastąpiono go dokumentem papierowym, póki co używa się oraz w Anglii jak oraz USA pojęcia „stock” na określenie akcji spółki.

Giełdy sukcesywnie przekształciły się - z początkowo dość luźnych zebrań menedżerów i maklerów (m.in. w ratuszowych piwiarniach) - w sformalizowane organizacje.

W dzisiejszych czasach największymi giełdami papierów wartościowych na świecie są giełdy w Nowoczesnym Yorku (New York Stock Exchange), Londynie (London Stock Exchange), Tokio (Tokyo Stock Exchange z indeksem NIKKEI) oraz Frankfurcie (Deutsche Börse). Istotniej znaną oraz wciąż - mimo ostatnich kryzysowych wstrząsów - pierwszą z tych pozostaje giełda nowojorska. Wylicza ona jeden z najistotniejszych indeksów giełdowych na świecie: Dow Jones Industrial Average.